صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

خراسان جنوبي - بيرجند - انتهاي خيابان آيت الله غفاري - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند
تلفن 32345392  056
نمابر 32449411  056
ايميل Fanavari1395@iaubir.ac.ir