صفحه اصلی > معرفی همایش
.: معرفی همایش

اولين كنفرانس ملي فناوي هاي نوين در علوم مهندسي

محورهاي همايش:

- يافته هاي جديد در مهندسي برق و مهندسي پزشكي

- يافته هاي جديد در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات

- يافته هاي جديد در مهندسي مكانيك و هوافضا

- يافته هاي جديد در مهندسي مكاترونيك و رباتيك

-  يافته هاي جديد در مهندسي نساجي

- يافته هاي جديد در مهندسي شيمي

- يافته هاي جديد در مهندسي عمران

- يافته هاي جديد در مهندسي معماري

- يافته هاي جديد در مهندسي هسته اي

مكان و زمان برگزاري همايش:

محل برگزاري : دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

زمان: 17 تا 18 آذرماه 1395

 

انجمن هاي علمی كشوري حمايت كننده:

- انجمن علوم و فناوري مهندسي نساجي ايران   http://itast.org/fa

- انجمن علوم و مهندسي پليمر ايران 

http://www.ipsts.ir

 

تاريخ هاي مهم:

مهلت ارسال مقالات كامل: 15/7/ 95

اعلام نتايج داوري: 95/8/1

مهلت ثبت نام: 95/8/15