صفحه اصلی > يافته هاي جديد در مهندسي صنایع غذایی
.: يافته هاي جديد در مهندسي صنایع غذایی

    روش‌های نوین فرآوری و نگهداری مواد غذایی

·         سلامت بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی

·         غذاهای فراسودمند، پری‌بیوتیک و پروبیوتیک

·         کاربرد اسانس‌ها و عصاره‌های طبیعی در صنایع غذایی

·         غنی‌سازی مواد غذایی

·         نانو تکنولوژی و نانو بیوتکنولوژی در صنایع غذایی

·         میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی در صنایع غذایی

·         سایر زمینه های مرتبط