صفحه اصلی > يافته هاي جديد در مهندسي شيمي
.: يافته هاي جديد در مهندسي شيمي

پديده هاي انتقال

سينتيك، كاتاليست و طرح رآكتور

مهندسي فرآيند

فرآيندهاي جداسازي

مدلسازي و شبيه سازي

كنترل فرايند

فناوري نانو و فناوری زیستی

ترموديناميك و تعادل فازي

ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)

مواد و فرآيندهاي جديد

شیمی صنایع غذایی

تصفیه آب و فاضلاب

 مهندسي محيط زيست

کاربرد روش های محاسباتی در شیمی