صفحه اصلی > کمیته علمی
.: کمیته علمی

 

روساي كميته هاي علمي:

 

يافته هاي جديد در مهندسي برق و مهندسی پزشکی          دكتر اميد شريعتي

يافته هاي جديد در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات         مهندس صادق زينلي

يافته هاي جديد در مهندسي مكانيك و هوافضا                      مهندس علیرضا كرماني

يافته هاي جديد در مهندسي مكاترونيك و رباتیک                   دكتر فرهاد اسماعيلي

يافته هاي جديد در مهندسي شيمي                                   دكتر مجید علي ابادي 

يافته هاي جديد در مهندسي عمران                                     دكتر حسین بهشتی نژاد

 يافته هاي جديد در مهندسي معماري                                   دكتر حسنیه هروي 

يافته هاي جديد در مهندسي نساجي و پلیمر                       دكتر امین الدین حاجي 

یافته های جدید در مهندسی کشاورزی                               دكتر سیدغلامرضا موسوی

 یافته های جدید در مهندسی هسته ای                              دكتر اميد شريعتي

یافته های جدید در مهندسی صنایع غذایی                           دکتر عطا الله اژدریاعضاي كميته علمي

مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

استادیار

دکتر مجید علی آبادی

1

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مربی

مهندس محمد عبادی

2

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مربی

مهندس محمد تقی گلدانی

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 استاد 

دکتر مجید عبدوس

4

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشیار

دکتر سیدحسن هاشم آبادی

5

دانشگاه تبریز

 دانشیار 

دکتر افضل کریمی

6

دانشگاه صنعتی بیرجند

استادیار

دکتر الهه اسماعیلی

7

دانشگاه خوارزمی

استادیار

دکتر علیرضا حریفی

8

مهندسی نساجی و پلیمر

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

استادیار

دکتر امین الدین حاجی

1

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مربی

مهندس سید صدر الدین قوام نیا

2

دانشگاه بیرجند

دانشیار

دکتر حسین بارانی

3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشیار

دکتر احمد موسوی شوشتری

4

دانشگاه یزد

استادیار

دکتر محمد خواجه مهریزی

5

دانشگاه شهید باهنر کرمان

استادیار

دکتر مجید نصیری برومند

6

پژوهشگاه استاندارد

استادیار

دکتر روح الله سمنانی رهبر

7

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مربی

دکتر فرهاد خسروی بیژائم

8

مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مربي

مهندس عليرضا كرماني

1

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مربي

دكتر حسین فراحت

2

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 مربی

 مهندس حمید بهلولی

3

دانشگاه بيرجند

استاديار

دكتر جواد خادم

4

دانشگاه بيرجند

دانشيار

دكتر خليل خليلي

5

دانشگاه بيرجند

استاديار

دكتر حسين اميرآبادي

6

 

 

 

7

 

 

 

8

مهندسی کشاورزی

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دانشیار

دکتر سید غلامرضا موسوی

1

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دانشیار

دکتر محمد جواد ثقه الاسلامی

2

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دانشیار

دکتر رضا برادران

3

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

دانشیار

دکتر کوروش روستا

4

دانشگاه تربت حیدریه

استادیار

دکتر حسن فیضی

5

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

دانشیار

دکتر محمد آرمین

6

دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

استادیار

دکتر مجتبی حسن زاده

7

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

مربی

مهندس صادق زینلی

1

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

استادیار

دکتر کاظم نیک فرجام

2

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

استادیار

دکتر مهدی خزائی پور

3

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

استادیار

دکتر حسنیه ذوالفقاری

4

دانشگاه بیرجند

استادیار

دکتر حامد وحدت نژاد

5

دانشگاه صنعتی بیرجند

استادیار

دکتر مصطفی سبزه کار

6

مهندسی برق و مهندسی پزشکی

 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 استادیار

 دکتر مجید رضا ناصح

1

 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 استادیار

 دکتر امید شریعتی

2

 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 مربی

 دکتر فرهاد اسماعیلی

3

 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 مربی

 دکتر هادی چهکندی نژاد

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

 

مهندسی عمران

دانشگاه گيلان

دانشيار

دكتر ملك محمد رنجبر

1

دانشگاه گيلان

دانشيار

دكتر رحمت الله مدندوست

2

دانشگاه گيلان

دانشيار

دكتر علي صدر ممتازي

3

دانشگاه بيرجند

استاديار

دكتر رضا سرافرازي

4

دانشگاه صنعتي بيرجند

استاديار

دكتر صادق اعتدالي

5

دانشگاه صنعتي بيرجند

استاديار

دكتر سيد وحيد علوي نژاد

6

دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند

استاديار

دكتر محمود حاجياني

7

دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند

مربي

مهندس محمد عابديني

8

دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند

مربي

مهندس محسن اميني

9

 

 

 

 

 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

 مربی

 دکتر حسین بهشتی نژاد

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

صنایع غذایی

دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند

استادیار

دکتر عطاالله اژدری

1

دانشگاه آزاد اسلامي بيرجند

استادیار

دکتر نرگس رحیمی

2

مرکز تحقیقات منابع طبیعی خراسان رضوی

دانشيار

دکتر مهدی کریمی

3

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

دانشيار

دکتر امیر حسین الهامی راد

4

جهاددانشگاهی خراسان رضوی

استادیار

دکتر النازمیلانی

5

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشيار

دکتر آرش کوچکی

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14