صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

 آخرين مهلت ارسال مقالات :  15 مهرماه 1395 (تا 23 آبان تمدید شد)

اعلام نتايج داوري مقالات: 1 آبان ماه 1395 (تا 25 آبان تمدید شد)

مهلت ثبت نام: 15 آبان 1395 (تا اول آذر تمدید شد)
تاريخ همايش: 17 و 18 آذر ماه 1395