| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


قابل توجه محققانی که مقاله ایشان به شرط انجام اصلاحات پذیرفته شده است:
با توجه به اینکه بعد از اتمام مهلت ارسال مقالات همایش امکان ارسال و یا تغییر فایل از طریق وبسایت همایش وجود ندارد، لازم است که مقاله کامل اصلاح شده به صورت فایل ورد (کاملا منطبق بر فرمت خواسته شده همایش) حداکثر تا ساعت 20 روز یکشنبه هفتم آذر صرفا به آدرس ایمیل همایش ارسال شود. توجه شود که حتما کد مقاله و محور آن نیز در ایمیل ذکر شود و توصیه می شود که نام فایل ورد مقاله کامل همان کد مقاله شما باشد.
بعد از این تاریخ هیچگونه تغییری در مقالات قابل انجام نخواهد بود.

بازگشت1395/09/05