| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


 به اطلاع محققان محترم می رساند نحوه پرداخت هزینه ثبت نام در همایش اعلام گردید. برای آگاهی از شماره حساب مربوطه به منوی "درباره کنفرانس" بخش "هزینه ها" مراجعه نمایید.
محققانی که امکان حضور در همایش را ندارند و مایل به ارائه مقاله خود بصورت پوستر هستند، میتوانند پس از اعلام پذیرش مقاله از طریق ایمیل، برای دریافت گواهی پذیرش رسمی در سربرگ همایش به همراه مهرو امضا، هزینه ثبت نام را طبق جدول مربوطه پرداخت نمایند و اسکن آنرا به همراه مشخصات خود به ایمیل همایش ارسال نمایند تا گواهی مربوطه صادر و ارسال گردد.بازگشت1395/08/13